Cặp laptop

 • Cap ckv 115.101

  0 trên 5

  Mã SP : ckv 115.101
  Màu sắc : đen,
  Kích thước :37*27*5
  Chất liệu :simili
  Kiểu dáng : cặp công sở
  Mục đích SD : đựng hồ sơ,đi cộng tác

  250,000 
 • cap du

  Cap cv1

  0 trên 5

  -cặp công sờ ,in cho đại hội

  -chất liệu : simili

  -phù hợp cho các ngành

 • happybag

  Cap cv2

  0 trên 5

  chất liệu : simili

  phù hợp cho các ngành

 • cap ducap du

  Cap cv2

  0 trên 5

  chất liệu : dù hột

  phu hop : công sở ,đi học

 • cap ducap du

  Cap cv3

  0 trên 5

  chất liệu : simili

  phù hợp : cac ngành ,công sở

 • Cap cvd 140.303

  0 trên 5

  Mã SP : cvd 140.303
  Màu sắc : đen,nâu
  Kích thước :35*10*27
  Chất liệu :du
  Kiểu dáng : đeo vai,xách,
  Mục đích SD : đi hoc,làm việc

  230,000 
 • Cap cvd 165.305

  0 trên 5

  Mã SP : cvd 165.305
  Màu sắc : đen,nâu
  Kích thước :35*10*27
  Chất liệu :du
  Kiểu dáng : đeo vai,xách,
  Mục đích SD : đi hoc,làm việc

  240,000 
 • Cặp cvkl 180.012

  0 trên 5
  550,000 
 • Cặp cvtl 155.011

  0 trên 5

  Mô tả :cặp laptop dù hột bền ,chắc chắn ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng, có tay xách, vai đeo có đệm êm ái khi sử dụng.
  Mã số sp : 155.011
  Màu Sắc: nâu, Ðen
  Chất liệu: Dù hột 1684
  Kiểu dáng: Ðeo 1 quay ,xách tay
  Mục dích SD: Công sở, Ði học
  Giá gái: 300.000
  Chỉ còn: 250.000
  Ðang bán tại : happybag.vn
  Tình trạng sản phảm: Mới – Còn hàng!

  600,000 
 • Cặp cvtl 165.012

  0 trên 5

  Mô tả :cặp laptop dù hột bền ,chắc chắn ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng, có tay xách, vai đeo có đệm êm ái khi sử dụng.
  Mã số sp : 165.012
  Màu Sắc: nâu, Ðen
  Chất liệu: Dù hột 1684
  Kiểu dáng: Ðeo 1 quay ,xách tay
  Mục dích SD: Công sở, Ði học
  Giá gái: 300.000
  Chỉ còn: 250.000
  Ðang bán tại : happybag.vn
  Tình trạng sản phảm: Mới – Còn hàng!

  450,000 
 • Cặp cvtl 170.013

  0 trên 5

  Mô tả :cặp laptop dù hột bền ,chắc chắn ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng, có tay xách, vai đeo có đệm êm ái khi sử dụng.
  Mã số sp : 170.013
  Màu Sắc: nâu, Ðen
  Chất liệu: Dù hột 1684
  Kiểu dáng: Ðeo 1 quay ,xách tay
  Mục dích SD: Công sở, Ði học
  Giá gái: 300.000
  Chỉ còn: 250.000
  Ðang bán tại : happybag.vn
  Tình trạng sản phảm: Mới – Còn hàng!

  400,000  350,000 
 • Cặp cvtl 180.014

  0 trên 5

  Mô tả :cặp laptop dù hột bền ,chắc chắn ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng, có tay xách, vai đeo có đệm êm ái khi sử dụng.
  Mã số sp : 180.014
  Màu Sắc: nâu, Ðen
  Chất liệu: Dù hột 1684
  Kiểu dáng: Ðeo 1 quay ,xách tay
  Mục dích SD: Công sở, Ði học
  Giá g?c: 300.000
  Ch? còn: 250.000
  Ðang bán tại : happybag.vn
  Tình trạng sản phảm: Mới – Còn hàng!

  300,000