Products tagged “balo vi tinh”

 • Balo blv 190.101

  0 trên 5

  Mã SP : blvhy 101
  Màu sắc : đen,nâu,xanh đậm,đô
  Kích thước :39*28*12
  Chất liệu :du
  Kiểu dáng : đeo vai,xách
  Mục đích SD : du lịch,đi hoc,làm việc

  320,000 
 • Balo blvd 98.101

  0 trên 5

  Mã SP : blvd 101
  Màu sắc : đen,nâu,đô,xanh dương,xám
  Kích thước :35*25*9
  Chất liệu :du
  Kiểu dáng : đeo vai,xách
  Mục đích SD : du lịch,đi hoc,làm việc

  160,000 
 • Balo blvhy 175.102

  0 trên 5

  Mã SP : blvhy 102
  Màu sắc : đen,nâu,đô,xanh dương,xám
  Kích thước :37*27*10
  Chất liệu :du
  Kiểu dáng : đeo vai,xách
  Mục đích SD : du lịch,đi hoc,làm việc

  300,000 
 • Balo blvhy 180.103

  0 trên 5

  Tóm tắt sản phẩm
  Tên sản phẩm: Balo laptop happybag
  Mô tả: Chất liệu dù bền, chắc chắn. Thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng, có tay xách, vai đeo có đệm êm ái khi sử dụng.
  Mã sản phẩm: blvhy 180.103
  Thương hiệu:happybag
  Màu Sắc: Xám, Đen,đô,xanh dương
  Chất liệu: Dù hột 1680
  Kiểu dáng: Đeo vai,xách tay
  Mục đích SD: Công sở, Du lịch, Đi học
  Giá gốc: 399.000 ₫
  Chỉ còn: 279.000 ₫
  Đang bán tại: happybag.vn
  Tình trạng sản phẩm: Mới – Còn hàng!

  320,000  280,000 
 • Balo blvkh 101

  0 trên 5

  Mã SP : blvkh 101
  Màu sắc : đen
  Kích thước :37*27*10
  Chất liệu :du
  Kiểu dáng : đeo vai,xách
  Mục đích SD : du lịch,đi hoc,làm việc

  130,000 
 • Balo blvtq 210.108

  5 trên 5

  Tóm tắt sản phẩm :
  Tên sản phẩm : balo laptop happybag
  Mô tả : chất liệu dù ,bền ,chắc chắn ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,vai đeo có đệm êm ái khi sử dụng
  mã sản phẩm : blvtq 210.108
  thương hiệu : happybag.vn
  màu sắc : xám ,đen ,đô ,xanh dương
  chất liệu : dù hột 1680
  kiểu dáng : đứng ,đeo vai ,xách tay
  mục đích sử dụng : công sở ,du lịch ,đi học
  giá gốc : 470000
  chỉ còn : 370000
  đang bán tại : happybag.vn
  tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng

  470,000  370,000 
 • Balo blvtq 245.106

  0 trên 5

  Tóm tắt sản phẩm :
  Tên sản phẩm : balo laptop happybag
  Mô tả : chất liệu dù ,bền ,chắc chắn ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,vai đeo có đệm êm ái khi sử dụng
  mã sản phẩm : blvtq 245.106
  thương hiệu : happybag.vn
  màu sắc : xám ,đen ,đô ,xanh dương
  chất liệu : dù hột 1680
  kiểu dáng : đứng ,đeo vai ,xách tay
  mục đích sử dụng : công sở ,du lịch ,đi học
  giá gốc : 420000
  chỉ còn : 350000
  đang bán tại : happybag.vn
  tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng

  420,000  350,000 
 • Balo blvtq 270.103

  0 trên 5

  Mã SP : blvtq 103
  Màu sắc : đen,nâu,đô,xanh dương,xám
  Kích thước :37*27*10
  Chất liệu :du
  Kiểu dáng : đeo vai,xách
  Mục đích SD : du lịch,đi hoc,làm việc

  520,000 
 • Balo blvtq 270.105

  0 trên 5

  Tóm tảt sản phẩm
  Tên sản phẩm: Balo laptop happybag
  Mô tả: Chất liệu dù bền, chắc chắn. Thiết kế nhiều ngan lớn nhỏ tiện dụng, có tay xách, vai deo có đệm êm ái khi sử dụng.
  Mã sản phẩm: blvtq 270.105
  Thuong hiệu:happybag.vn
  Màu Sắc: Xám, Ðen,dô,xanh duong
  Chất liệu: Dù hột 1680
  Kiểu dáng: Ðeo vai,xách tay
  Mục dích SD: Công sở, Du lịch, Ði học
  Giá gốc: 420.000
  Chỉ còn: 370.000
  Ðang bán tại: happybag.vn
  Tình trạng sản phảm: Mới – Còn hàng!

  420,000  370,000 
 • Balo blvtq 280.111

  0 trên 5

  Tóm tắt sản phẩm :
  Tên sản phẩm : balo laptop happybag
  Mô tả : chất liệu dù ,bền ,chắc chắn ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,vai đeo có đệm êm ái khi sử dụng
  mã sản phẩm : blvtq 280.111
  thương hiệu : happybag.vn
  màu sắc : xám ,đen ,đô ,xanh dương
  chất liệu : dù hột 1680
  kiểu dáng : đứng ,đeo vai ,xách tay
  mục đích sử dụng : công sở ,du lịch ,đi học
  giá gốc : 480000
  chỉ còn : 390000
  đang bán tại : happybag.vn
  tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng

  480,000  390,000 
 • Balo blvtq 290.110

  0 trên 5

  Tóm tắt sản phẩm :
  Tên sản phẩm : balo laptop happybag
  Mô tả : chất liệu dù ,bền ,chắc chắn ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,vai đeo có đệm êm ái khi sử dụng
  mã sản phẩm : blvtq 290.110
  thương hiệu : happybag.vn
  màu sắc : xám ,đen ,đô ,xanh dương
  chất liệu : dù hột 1680
  kiểu dáng : đứng ,đeo vai ,xách tay
  mục đích sử dụng : công sở ,du lịch ,đi học
  giá gốc : 470000
  chỉ còn : 390000
  đang bán tại : happybag.vn
  tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng

  470,000  390,000 
 • Balo blvtq 300.107

  0 trên 5

  Tóm tắt sản phẩm :
  Tên sản phẩm : balo laptop happybag
  Mô tả : chất liệu dù ,bền ,chắc chắn ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,vai đeo có đệm êm ái khi sử dụng
  mã sản phẩm : blvtq 300.107
  thương hiệu : happybag.vn
  màu sắc : xám ,đen ,đô ,xanh dương
  chất liệu : dù hột 1680
  kiểu dáng : đứng ,đeo vai ,xách tay
  mục đích sử dụng : công sở ,du lịch ,đi học
  giá gốc : 500000
  chỉ còn : 420000
  đang bán tại : happybag.vn
  tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng

  500,000  420,000