Products tagged “dam di tiec”

 • Đầm đtt 160.123

  0 trên 5

  Tóm tắc sản phẩm :

  Tên sản phẩm : đầm thời trang Happybag

  Thương hiệu : Happybag.vn

  Mô tả sản phẩm : chất liệu simili ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,quai đeo vai cùng màu hoặc phá cách hợp thời trang

  Mã sản phẩm : đtt 350.123

  kích cỡ : trống cơm 25x9x12 cm

  Màu sắc : dương ,đỏ ,hồng ,đen ,kem

  Chất liệu : simili ,giả da tổng hợp

  Kiểu dáng : đầm ngang…,đeo vai ,xách tay

  Mục đích sử dụng : đi tiệc ,dạ hội ,du lịch

  Giá gốc : 350.000 vnđ

  Chỉ còn : 0.000 vnđ

  Đang bán tại : www.happybag.vn

  Tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng ,

  345,000 
 • Đầm đtt 160.820.2

  0 trên 5

  Tóm tắc sản phẩm :

  Tên sản phẩm : đầm thời trang Happybag

  Thương hiệu : Happybag.vn

  Mô tả sản phẩm : chất liệu simili ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,quai đeo vai cùng màu hoặc phá cách hợp thời trang

  Mã sản phẩm : đtt 160.820.2

  kích cỡ : 18x10x19 cm

  Màu sắc : vàng .biển ,đỏ ,hồng ,đen

  Chất liệu : simili ,giả da tổng hợp

  Kiểu dáng : đầm đứng ,đầm ngang …,đeo vai ,xách tay

  Mục đích sử dụng : đi tiệc ,dạ hội ,du lịch

  Giá gốc : 350.000 vnđ

  Chỉ còn : 0.000 vnđ

  Đang bán tại : www.happybag.vn

  Tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng ,

  350,000 
 • Đầm đtt 160.828

  0 trên 5

  Tóm tắc sản phẩm :

  Tên sản phẩm : đầm thời trang Happybag

  Thương hiệu : Happybag.vn

  Mô tả sản phẩm : chất liệu simili ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,quai đeo vai cùng màu hoặc phá cách hợp thời trang

  Mã sản phẩm : đtt 160.828

  kích cỡ : 22x8x19 cm

  Màu sắc : biển ,đỏ ,hồng ,đen ,

  Chất liệu : simili ,giả da tổng hợp

  Kiểu dáng : đầm ngang  …,đeo vai ,xách tay

  Mục đích sử dụng : đi tiệc ,dạ hội ,du lịch

  Giá gốc : 350.000 vnđ

  Chỉ còn : 0.000 vnđ

  Đang bán tại : www.happybag.vn

  Tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng ,

  350,000 
 • Đầm đtt 160.930

  0 trên 5

  Tóm tắc sản phẩm :

  Tên sản phẩm : đầm thời trang Happybag

  Thương hiệu : Happybag.vn

  Mô tả sản phẩm : chất liệu simili ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,quai đeo vai cùng màu hoặc phá cách hợp thời trang

  Mã sản phẩm : đtt 160.930

  kích cỡ : 20x5x15 cm

  Màu sắc : đỏ ,hồng ,đen ,kem

  Chất liệu : simili ,giả da tổng hợp

  Kiểu dáng : đầm ngang đan chéo…,đeo vai ,xách tay

  Mục đích sử dụng : đi tiệc ,dạ hội ,du lịch

  Giá gốc : 350.000 vnđ

  Chỉ còn : 0.000 vnđ

  Đang bán tại : www.happybag.vn

  Tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng ,

  345,000 
 • Đầm đtt 175.662.0

  0 trên 5

  Tóm tắc sản phẩm :

  Tên sản phẩm : đầm thời trang Happybag

  Thương hiệu : Happybag.vn

  Mô tả sản phẩm : chất liệu simili ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,quai đeo vai cùng màu hoặc phá cách hợp thời trang

  Mã sản phẩm : đtt 175.662.0

  kích cỡ : 22x2x15 cm

  Màu sắc : đỏ ,hồng ,đen ,kem

  Chất liệu : simili ,giả da tổng hợp

  Kiểu dáng : đầm ngang …,đeo vai ,xách tay

  Mục đích sử dụng : đi tiệc ,dạ hội ,du lịch

  Giá gốc : 390.000 vnđ

  Chỉ còn : 0.000 vnđ

  Đang bán tại : www.happybag.vn

  Tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng ,

  385,000 
 • Đầm đtt 190.108.1

  0 trên 5

  Tóm tắc sản phẩm :

  Tên sản phẩm : đầm thời trang Happybag

  Thương hiệu : Happybag.vn

  Mô tả sản phẩm : chất liệu simili ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,quai đeo vai cùng màu hoặc phá cách hợp thời trang

  Mã sản phẩm : đtt 190.108.1

  kích cỡ : 30x10x27 cm

  Màu sắc : đen ,trắng

  Chất liệu : simili ,giả da tổng hợp

  Kiểu dáng : đầm đứng ,đầm ngang …,đeo vai ,xách tay

  Mục đích sử dụng : đi tiệc ,dạ hội ,du lịch

  Giá gốc : 420.000 vnđ

  Chỉ còn : 0.000 vnđ

  Đang bán tại : www.happybag.vn

  Tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng ,

  415,000 
 • Đầm đtt 190.627

  0 trên 5

  Tóm tắc sản phẩm :

  Tên sản phẩm : đầm thời trang Happybag

  Thương hiệu : Happybag.vn

  Mô tả sản phẩm : chất liệu simili ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,quai đeo vai cùng màu hoặc phá cách hợp thời trang

  Mã sản phẩm : đtt 190.627

  kích cỡ : 20x9x18 cm

  Màu sắc : biển ,đỏ ,hồng ,đen

  Chất liệu : simili ,giả da tổng hợp

  Kiểu dáng : đầm ngang …,đeo vai ,xách tay

  Mục đích sử dụng : đi tiệc ,dạ hội ,du lịch

  Giá gốc : 420.000 vnđ

  Chỉ còn : 0.000 vnđ

  Đang bán tại : www.happybag.vn

  Tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng ,

  410,000 
 • Đầm đtt 200.300.7

  0 trên 5

  Tóm tắc sản phẩm :

  Tên sản phẩm : đầm thời trang Happybag

  Thương hiệu : Happybag.vn

  Mô tả sản phẩm : chất liệu simili ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,quai đeo vai cùng màu hoặc phá cách hợp thời trang

  Mã sản phẩm : đtt 200.300.7

  kích cỡ : 17x7x20 cm

  Màu sắc : dương đỏ ,hồng ,đen ,kem

  Chất liệu : simili ,giả da tổng hợp

  Kiểu dáng : đầm đứng …,đeo vai ,xách tay

  Mục đích sử dụng : đi tiệc ,dạ hội ,du lịch

  Giá gốc : 420.000 vnđ

  Chỉ còn : 0.000 vnđ

  Đang bán tại : www.happybag.vn

  Tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng ,

  415,000 
 • Đầm đtt 200.336

  0 trên 5

  Tóm tắc sản phẩm :

  Tên sản phẩm : đầm thời trang Happybag

  Thương hiệu : Happybag.vn

  Mô tả sản phẩm : chất liệu simili ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,quai đeo vai cùng màu hoặc phá cách hợp thời trang

  Mã sản phẩm : đtt 200.336

  kích cỡ : 18x2x16 cm

  Màu sắc : biển ,đỏ ,hồng ,đen ,kem ,vàng

  Chất liệu : simili ,giả da tổng hợp

  Kiểu dáng : đầm ngang…,đeo vai ,xách tay

  Mục đích sử dụng : đi tiệc ,dạ hội ,du lịch

  Giá gốc : 420.000 vnđ

  Chỉ còn : 0.000 vnđ

  Đang bán tại : www.happybag.vn

  Tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng ,

  415,000 
 • Đầm đtt 200.511.1

  0 trên 5

  Tóm tắc sản phẩm :

  Tên sản phẩm : đầm thời trang Happybag

  Thương hiệu : Happybag.vn

  Mô tả sản phẩm : chất liệu simili ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,quai đeo vai cùng màu hoặc phá cách hợp thời trang

  Mã sản phẩm : đtt 200.511.1

  kích cỡ : 28x10x31 cm

  Màu sắc : biển ,đỏ ,chuối ,đen ,hồng phấn sen

  Chất liệu : simili ,giả da tổng hợp

  Kiểu dáng : đầm đứng …,đeo vai ,xách tay

  Mục đích sử dụng : đi tiệc ,dạ hội ,du lịch

  Giá gốc : 420.000 vnđ

  Chỉ còn : 0.000 vnđ

  Đang bán tại : www.happybag.vn

  Tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng ,

  415,000 
 • Đầm đtt 200.800.7

  0 trên 5

  Tóm tắc sản phẩm :

  Tên sản phẩm : đầm thời trang Happybag

  Thương hiệu : Happybag.vn

  Mô tả sản phẩm : chất liệu simili ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,quai đeo vai cùng màu hoặc phá cách hợp thời trang

  Mã sản phẩm : đtt 200.800.7

  kích cỡ : 18x12x15 cm

  Màu sắc : biển ,đỏ ,hồng ,đen vàng

  Chất liệu : simili ,giả da tổng hợp

  Kiểu dáng : đầm ngang …,đeo vai ,xách tay

  Mục đích sử dụng : đi tiệc ,dạ hội ,du lịch

  Giá gốc : 420.000 vnđ

  Chỉ còn : 0.000 vnđ

  Đang bán tại : www.happybag.vn

  Tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng ,

  415,000 
 • đầm đtt 2003007

  0 trên 5

  Tóm tắc sản phẩm :

  Tên sản phẩm : đầm thời trang Happybag

  Thương hiệu : Happybag.vn

  Mô tả sản phẩm : chất liệu simili ,thiết kế nhiều ngăn lớn nhỏ tiện dụng ,có tay xách ,quai đeo vai cùng màu hoặc phá cách hợp thời trang

  Mã sản phẩm : đtt 2003007

  kích cỡ : 17x8x19 cm

  Màu sắc : đỏ ,hồng ,đen

  Chất liệu : simili ,giả da tổng hợp

  Kiểu dáng : đầm đứng ,đeo vai ,xách tay

  Mục đích sử dụng : đi tiệc ,dạ hội ,du lịch

  Giá gốc : 420.000 vnđ

  Chỉ còn : 0.000 vnđ

  Đang bán tại : www.happybag.vn

  Tình trạng sản phẩm : mới ,còn hàng ,

  415,000