Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng khi truy cập và sử dụng website HappyBag. Chính sách bảo mật thông tin này nhằm giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng website của chúng tôi.

I. Khai báo khi sử dụng

Trên website này chúng tôi cung cấp những thông tin phục vụ nhu cầu của người dùng. Tất cả thông tin đều được cung cấp miễn phí và không yêu cầu bắt buộc bất kỳ thông tin nào.

Tuy nhiên trong một vài trường hợp liên quan tới đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi thì bạn cần phải cung cấp thông tin chính xác.

II. Thu thập thông tin

Thông tin cá nhân là những thông tin có thể được sử dụng để xác định hoặc liên hệ với một cá nhân cụ thể, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, hình ảnh hoặc các thông tin khác về cá nhân đó.

Chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân cần thiết cho việc thực hiện các giao dịch, dịch vụ hoặc mục đích khác trên website của chúng tôi. Nếu khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp sai thông tin cá nhân, chúng tôi có thể không thể hoàn thành các giao dịch, dịch vụ hoặc mục đích đó.

Tất cả thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được lưu trữ trên máy tính. Đây là cơ sở để chúng tôi đưa ra những phản hồi cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng tốt hơn trong quá trình bảo hành.

Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: Lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng được Happy Bag lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

III. Chia sẻ thông tin

  • HappyBag không chia sẻ thông tin cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.
  • Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của HappyBag và các bên thứ ba khác.
  • Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi nhận được sự đồng ‎ý‎ từ phía quý khách hàng.

IV. Bảo mật thông tin

  • Chính sách bảo mật thay đổi để phù hợp với từng thời điểm và chúng tôi có quyền chỉnh sửa cũng như không cần thông báo trước. 
  • Chúng tôi đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của quý khách một cách tuyệt đối, chúng tôi không ngừng cố gắng để bảo vệ dữ liệu của quý khách ở mức cao nhất. 

Trân trọng,

Thông báo